Godziny urzędowania:

Pracownicy przyjmują interesantów w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Lubinie w godzinach 7:30 - 15:30.


Obsługa stron (jednostek obsługiwanych):

Przyjmowanie wniosków i innych dokumentów ze strony jednostek obsługiwanych i innych podmiotów odbywa się w CUW w pokoju nr 015 każdego dnia pracy w  godzinach urzędowania Centrum Usług Wspólnych oraz za pośrednictwem platform Intradok i EOF wg odrębnych ustaleń.


Realizacja zadań:

Realizacja zadań statutowych w Centrum Usług Wspólnych w Lubinie odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz procedur wewnętrznych.